• 1e collecte voor Voedselbank Westland
  • 2e collecte voor kerkenwerk

De Voedselbank Westland wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Wekelijks worden er in de grote hal van de Ontmoetingskerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Tegelijkertijd probeert men verspilling van voedsel tegen te gaan. Het deelnemersaantal ligt op 150 adressen/gezinnen. Men werkt uitsluitend met vrijwilligers en er wordt samengewerkt met scholen, kerken, bedrijfsleven, instellingen en particulieren. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten werkt de organisatie samen met lokale organisaties die de klanten helpen weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Voedselbank Westland.  Met vriendelijke groet van uw diaconie.