• 1e collecte voor de diaconie voor Stichting Red een Kind.
  • 2e collecte voor het kerkenwerk.
  • 3e collecte is voor het zendingsproject van familie Vogelaar.

Er is 1 link voor de 3 collectes. Achteraf zullen wij het bedrag naar rato verdelen. Klik op onderstaande button en u kunt digitaal geld overmaken.

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Dat doen zij in verschillende landen in Azië en Afrika. De organisatie helpt gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt samen met christelijke, lokale partnerorganisaties. De dorpsaanpak laat een samenleving duurzaam veranderen en geeft kinderen en jongeren zicht op een toekomst zonder armoede. Zo helpt de stichting kinderen op de plek waar ze beste kunnen opgroeien: thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen omgeving. Meer informatie: www.redeenkind.nl

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Red een kind.

Met vriendelijke groet van uw diaconie.