In januari 2018 zijn Ds. Laurens Jan Vogelaar en zijn vrouw Lourina en hun kinderen uitgezonden naar
Indonesië, ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu (een gebied ten oosten van Toraja, op
het eiland Sulawesi). De Diaconie en de Zendingscommissie steunen het werk van Ds. Vogelaar
gedurende vier jaar financieel. De nieuwsbrieven van de familie Vogelaar kunt u lezen op de website
van PG ’s-Gravenzande, onder Diaconie ( www.pgsgravenzande.nl ).
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te
maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Ds.
Vogelaar. Met vriendelijke groet van uw diaconie.