Ds. Vogelaar in Indonesië:

In 2018 is Ds. Vogelaar met zijn vrouw en kinderen uitgezonden naar Indonesië, ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu op het eiland Sulawesi. De Diaconie en de Zendingscommissie steunen het werk van Ds. Vogelaar gedurende vier jaar financieel. In de nieuwsbrieven van de familie Vogelaar kunt u hun ervaringen meebeleven. Deze nieuwsbrieven staan op de website van PG ’s-
Gravenzande, onder Diaconie ( www.pgsgravenzande.nl ).
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Ds. Vogelaar. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken. De code en de informatie over het collectedoel kunt u ook vinden op de website van PG ’s-Gravenzande.