JmeO Heidebeek mobiliseert (vooral jonge) mensen voor zending en evangelisatie. De organisatie rust hen toe voor de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) door opleidingen, korte cursussen, evangelisatieprojecten, jeugdweekenden en zendingsreizen aan te bieden. Daarnaast zijn we de laatste jaren sterk betrokken bij het jongere werk in de Keet op Opwekking. We zien dat veel jongeren op zoek zijn…

We zien dat het zo belangrijk is om te investeren in de jeugd, tieners en jongvolwassenen die mogelijk de zendelingen van morgen kunnen worden. We hebben al zoveel gave getuigenissen van ons werk daar en de invloed van Jeugd met een opdracht.

Wij zijn nu al bezig met brainstormen en netwerken tussen verschillende organisaties om ook voor komend jaar een gaaf programma neer te zetten. We zouden graag een collecte willen houden zodat we als Jeugd met een Opdracht echt iets moois neer kunnen zetten.