• 1e collecte voor jongerenwerk
  • 2e collecte voor kerkenwerk

Diaconaat is een opdracht voor elk lid van de gemeente, jong en oud. Diakenen spelen hierin een belangrijke rol; ze signaleren noden, brengen deze onder de aandacht en stimuleren de gemeenteleden om diaconaal te handelen. Dit is geloof in uitvoering, bij woorden horen daden. Met dit uitgangspunt wil de diaconie de jeugd en jongeren betrekken bij diaconale activiteiten. Het werk van onze diaconie is veelal gericht op praktische en zichtbare hulpverlening, voor alle groepen in de samenleving. Door mee te doen en denken over diaconaal werk kunnen jongeren geloven op een andere manier gaan ervaren. Het is de bedoeling dat het jeugd- en jongeren diaconaat zo, net als de diaconie, gemeente breed vorm krijgt.

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Jongerenwerk.