Stichting Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Wat je op school leert, is voor altijd. Door Edukans te steunen krijgen kinderen de kans om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen vol zelfvertrouwen. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. De organisatie werkt met vier thema’s om kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden de beste kansen te geven: basisonderwijs van goede kwaliteit, banen voor jongeren, onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen voor jongens en meisjes.. Edukans zorgt o.a. voor een veilige leeromgeving, goed
opgeleide docenten en betrokken ouders. Meer informatie: www.edukans.nl U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken via www.denieuwerank.nl/collecte