1e collecte zondag 22 maart is voor familie Wierstra. 2e collecte voor het kerkenwerk.

In tegenstelling tot vorige week gebruiken we nu maar 1 link. Deze link is voor zowel de 1e collecte (familie Wierstra) en de 2e collecte (kerkenwerk). Achteraf zullen wij dit naar ratio verdelen.
Klik op onderstaande button en u kunt digitaal geld overmaken.

Daniël en Leoni Wierstra-Boekestein zijn met hun zonen Rens en Seth begin 2019 naar Lichinga, Mozambique, vertrokken om daar te werken voor Jeugd met een Opdracht. JOCUM Lichinga in Mozambique richt zich op het bereiken van de YAO-bevolkingsgroep. Door het trainen van lokale zendelingen en het in woord en daad uitdelen van Gods liefde reiken ze uit naar deze bevolkingsgroep. Wat de focus ook is van een lokale basis, de kern is hetzelfde. En dat is dat mensen God gaan leren kennen. De slogan van Jeugd met een Opdracht luidt dan ook: ‘God kennen en Hem bekend maken’. Bij de organisatie wordt er geen salaris uitbetaald. De wereldwijde zendingsbeweging heeft een netwerk van mensen en kerken die op hun manier bijdragen aan zending. God wil mensen gebruiken om hierin een rol te spelen om zo betrokken te zijn bij zending. Ondersteuning met een financiële gift is dan ook meer dan welkom. Meer informatie: www.wierstra.nu

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. familie Wierstra. Met vriendelijke groet van uw diaconie.