Jongerenwerk

Diaconaat is een opdracht voor elk lid van de gemeente, jong en oud. Diakenen signaleren noden, brengen deze onder de aandacht en stimuleren de gemeenteleden om diaconaal te handelen. Dit is geloof in uitvoering, bij woorden horen daden. Met dit uitgangspunt wil de diaconie ook de jeugd en jongeren betrekken bij diaconale activiteiten. Het werk van onze diaconie is veelal gericht op praktische en zichtbare hulpverlening, voor alle groepen in de samenleving. Door mee te doen en denken over diaconaal werk kunnen jongeren geloven op een andere manier gaan ervaren. Een mooi voorbeeld hiervan is de enthousiaste betrokkenheid van de jeugd bij de Voedselbankactie in november jl. en de gesprekken in de jeugdclubs over armoede.
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Jongerenwerk.
Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken. De code en de informatie over het collectedoel kunt u ook vinden op de website van PG ’s-Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl) link Diaconie.