Streekverband De Tien-Leren van Elkaar

De Stichting Leren van Elkaar faciliteert de uitvoering van projecten, die de kwaliteit van leven van grote groepen arme Peruaanse boerenfamilies duurzaam verbeteren. De stichting werkt met de projecten ‘Leren van de Besten.’ Men maakt gebruik van de Pachamama Raymi methode, waarbij de doelgroep wordt gemotiveerd om deel te nemen aan wedstrijden waardoor zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de dorpen binnen het werkgebied opgeleid door studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd. Na hun terugkeer passen deze boeren en boerinnen de nieuwe kennis toe in hun eigen dorp. De kennis wordt ook overgedragen aan andere families. Aan het eind van elke wedstrijd worden de families en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt beloond met geldprijzen. Meer informatie: www.stichtinglerenvanelkaar.nl. U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband De Tien. Uw bijdrage is meer dan welkom. Met vriendelijke groet van uw diaconie.