• 1e collecte is voor Streekverband De Tien-Wim v.d. Burg
  • 2e collecte is voor het kerkenwerk

Sinds 1989 verricht Wim van den Burg ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het afgelegen noordoosten van Kenia. De doelstellingen van het project zijn de verbetering van het onderwijs, de medische voorzieningen, het drinkwater en irrigatie, de landbouw, de economie en de levensomstandigheden van de armen in het algemeen. Er wordt eveneens hulp geboden in de vorm van kleding, schoolgelden, voedsel e.d. maar het uitgangspunt blijft, dat alleen steun wordt verleend, die van blijvende waarde is. De opvang en opleiding van armlastige- en weeskinderen in krotten is ook een belangrijk onderdeel van het project. Voor verdere informatie: www.wimvandenburg.nl

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband De Tien-Wim v.d. Burg.

Er is 1 link voor beide collectes. Achteraf zullen wij het bedrag naar rato verdelen. Klik op onderstaande button en u kunt digitaal geld overmaken.