Kinderen tellen in Moldavië veelal niet mee en leven vaak in moeilijke omstandigheden. Ouders zijn regelmatig vertrokken naar het buitenland, gedwongen door de slechte economische situatie in het land. De stichting wil voor deze kinderen het verschil maken. De kinderen uit zwakke gezinnen uitdagen zich te ontwikkelen om hen op die manier een betere kans te geven in de maatschappij. Naast de projecten zomerkampen, naschoolse opvang, shelter, Hart voor een Kind en dagopvang is er voor ouderen het project “Thuiszorg voor ouderen”. Indien nodig kan medische hulp worden gewaarschuwd. De thuiszorgmedewerkers vormen het contact met de buitenwereld voor deze vaak eenzame ouderen. Vanuit de twee dagcentra waar dagelijks ouderen bij elkaar komen om te douchen, te wassen, gezamenlijk te eten en gezellige activiteiten doen, krijgen tevens ouderen via tafeltje-dekje hun maaltijd thuisbezorgd. Voor meer informatie: www.hartvoormoldavie.nl

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband de Tien-Hart voor Moldavië. Met vriendelijke groet van uw diaconie.