• 1e collecte voor Stichting Exodus
  • 2e collecte voor kerkenwerk

Ex-gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning en/of een vrijwillig maatje. De organisatie biedt een begeleid wonen traject in Exodushuizen verspreid over het land of steun met ambulante hulpverlening. Exodus richt zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. De organisatie onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Uitgangspunten zijn de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Stichting Exodus. Met vriendelijke groet van uw diaconie.