Stichting Neemias – Hart voor gevangenen, is een christelijke stichting die haar uitgangspunt in Jezus heeft. De stichting ziet om naar hen die in de gevangenis terecht zijn gekomen of die na hun detentie niet weten hoe zij verder moeten. Ineke Baron werkt als gevangenenpastor en ambassadeur bij Stichting Neemias. Ze komt in verschillende gevangenissen om mensen te bezoeken, gespreksgroepen te leiden en herstelcursussen te geven. Ze is 2 ½ jaar als geestelijke verzorger werkzaam geweest in de jeugdgevangenis in Veenhuizen en ging daarnaast regelmatig voor in gevangeniskerkdiensten in de beide penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen. Ze bezoekt ook gedetineerden thuis en/of bij hun familie. Ook heeft ze herstelweekenden opgezet voor jongeren na hun detentie in de jeugdgevangenis. Voor hen betekent dit: een of meerdere dagen doorbrengen in een positief, niet veroordelend gezelschap. Dit initiatief is uitgebreid naar iedereen die in detentie heeft gezeten en samen met zijn relatie graag herstel wil. Bij het traject dat hierin aangeboden wordt, wordt er met elke deelnemer heel persoonlijk gekeken wat zijn wensen en mogelijkheden zijn. Stichting Neemias ondersteunt dit werk, dat sinds kort uitgevoerd wordt in een monumentale woning in Veenhuizen onder de naam: ‘In de Luwte’. Meer informatie: www.neemias.nl
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Stichting Neemias. Met vriendelijke groet van uw diaconie.