De Voedselbank Westland is opgericht in januari 2005. De organisatie wil een bijdrage leveren aan de
bestrijding van armoede. Wekelijks worden er in de grote hal van de Ontmoetingskerk
voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben en probeert men verspilling
van voedsel tegen te gaan. Het deelnemersaantal ligt op 150 adressen/gezinnen. Men werkt
uitsluitend met vrijwilligers en er wordt samengewerkt met scholen, kerken, bedrijfsleven, instellingen
en particulieren. Zo zorgen mensen er samen voor dat armoede wordt bestreden, er minder verspilling
van voedseloverschotten is en dat het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de
klanten te vergroten werkt de organisatie samen met lokale organisaties die de klanten helpen weer
op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. U kunt dit werk financieel
steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Voedselbank Westland. Met
vriendelijke groet van uw diaconie.