Ouderencontact

Deze collecte is bedoeld om het werk voor ouderen in de gemeente in stand te kunnen houden. Het betreft onder andere de contactmiddagen voor de ouderen in De Brug, De Kiem en Dorpskerk maar ook bijvoorbeeld de kerstvieringen in De Brug en De Kiem.
U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55RABO.0323.2402.16 ten name van Diaconie ’s-Gravenzande, onder vermelding van Ouderencontact. Met vriendelijke groet van uw diaconie.