Voorkom! is in 1985 opgericht door Theo van der Sluijs. Hij was werkzaam in de zorg voor verslaafden en jongeren en gaf preventielessen op scholen in de regio Houten. Het werk is uitgegroeid tot een organisatie met landelijke dekking. In 2014 is Stichting Voorkom! gefuseerd met Stichting Chris en Voorkom!. De organisatie heeft tot doel:

  • het geven van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding over verslavende middelen;
  • het geven van weerbaarheidstrainingen;
  • het bieden van een luisterend oor en het geven van advies aan kinderen en tieners;
  • voorzien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen;
  • het opzetten en ondersteunen van zelfhulpgroepen;
  • doorverwijzing binnen de zorgketen;
  • het leveren van bijdragen aan overheidsbeleid o.a. door het uitbrengen van adviezen aan politieke partijen en/of overheidsorganen;
  • het meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training, scholing en vorming op het terrein van gezin, relaties, opvoeding, verslavingspreventie, en versterking van weerbaarheid.

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. stichting Voorkom. Met vriendelijke groet van uw diaconie.

2e collecte is voor Kerkenwerk