• 1e collecte voor Stichting Messiasbelijdende Joden
  • 2e collecte voor Kerkenwerk

Waarom steun geven aan Messiasbelijdende Joden?

Uit liefde Wie Jezus Christus als Redder lief heeft, heeft ook Zijn volk, de Joden, lief. Wie Jezus de Messias lief heeft, heeft ook Joden die in Hem geloven lief. Een minderheid Op dit moment zijn er in heel Israël slechts ongeveer 20.000 Messiasbelijdende Joden. Zij ondervinden vaak afwijzing en haat van de kant van ultraorthodoxe Joden. Door andere Joden worden ze gewaardeerd als medeburgers die zich inzetten in het leger en in de samenleving. Groei In 1948 waren er hooguit 100 Messiasbelijdende Joden. Vooral na 1991 kwamen veel Joden uit de voormalige Sovjet-Unie naar Israël. Ook zijn er steeds meer Messiasbelijdende Joden van de tweede generatie. Maar er komen ook telkens Joden tot geloof! Veel activiteiten Messiasbelijdende Joden geven maaltijden en voedselpakketten aan arme Joden, vangen verslaafden op. Zij helpen nieuwe immigranten en organiseren avonden met Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Evangelieverkondiging Op een voorzichtige manier getuigen Messiasbelijdende Joden in hun daden en woorden van Jezus als hun Redder. Zo komen andere Joden tot geloof. Wij verwachten met hen de vervulling van Gods belofte: ‘en zo zal heel Israël zalig worden.’ (Romeinen 10:26a) Steun nodig Deze Joodse broeders en zusters vragen om ons gebed en steun. Voor meer info: www.messiasbelijdendejoden.nl