Streekverband De Tien-Hoop voor Albanië.
Deze stichting is in het Westland goed bekend. Albanië is een land met enorme armoede. In het bijzonder voor de zwakken in de samenleving zoals gehandicapten, alleenstaanden, weduwen, wezen, verslaafden en daklozen zijn weinig of geen voorzieningen. Deze doelgroep is vaak niet geïntegreerd in de samenleving en heeft/krijgt weinig kansen om een menswaardig bestaan te leiden. De stichting verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. Zij werken in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is. Voor meer informatie: www.hoopvooralbanië.nl
U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Hoop voor Albanië.