Beste gemeenteleden,

Joep Jonkers is door een val van de trap blijvend meervoudig beperkt geraakt. In 2012 is stichting Joy4Joep opgericht om zijn ouders Remi Jonkers en Suzanne de Quaasteniet financieel te ondersteunen in de zorg voor Joep. In het bijzonder als het zorg betreft die buiten de zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt.

Stichting Joy4Joep vergoedt bijvoorbeeld (deels): helmen, aangepaste kleding, een eigen tablet waarmee Joep met veel plezier o.a. kan beeldbellen met de CliniClowns. Maar ook wordt bijgedragen aan grotere projecten zoals een aangepaste badkamer, een rolstoelauto en de slaapkamer op de begane grond.

Joep is nu acht jaar en door alle steun kan hij dingen beleven, leren en van veel dingen genieten. Door zijn beperkingen op gebied van verstandelijk vermogen, visus, prikkelverwerking en zijn fysieke vermogens ervaart Joep dagelijks veel frustratie. We hopen het dagelijks leven voor hem zo vorm te geven dat hij regie en zelfstandigheid kan ervaren. De badkamer met aangepast bad en sinds afgelopen december ook zijn slaapkamer op begane grond, zijn hierin een grote vooruitgang. Joep kan meer zelf doen en ervaart hierdoor succes in plaats van frustratie.

Door het wegvallen van de structuur van school,  logeren en vakantie opvang als gevolg van het Corona virus, is de afgelopen periode pittig geweest voor Joep en zijn familie. De vakantie voor Joep met het Epilepsiefonds is geannuleerd, waardoor er een andere invulling van de vakantieweken gezocht moet worden. Stichting Joy4Joep ondersteunt hierbij zonodig, zodat Joep deze weken zo goed en plezierig mogelijk doorkomt.

We zijn heel dankbaar voor de steun die we ontvangen vanuit de Nieuwe Rank. We willen u bij voorbaat danken voor uw gift via de collecte op 5 juli!

Voor meer informatie bent u welkom op www.joy4joep.nl of kijk op Facebook!