• 1e collecte voor De Hoop
  • 2e collecte voor kerkbeheer

De Hoop helpt!

De diaconale collecte is voor De Hoop. Maar wat doet De Hoop eigenlijk? Heel in het kort: De Hoop helpt mensen die in de knel zitten. Niet door ze te leren leven met hun problemen, maar door samen met hen én met de hulp van God te werken aan de oplossing van die problemen. Voor iedereen – jong en oud – is een zinvol leven mogelijk.

Depressie, verdriet om het verlies van een geliefde, relatieproblemen, angsten, verslavingen… Het zijn dingen waar heel wat mensen, jong en oud, tegenaan lopen. Soms weten ze niet hoe ze met deze problemen moeten omgaan. De Hoop biedt daarom hulp. Dat gaat op diverse manieren: opvang in een kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Hulp in de vorm van gesprekken is ook mogelijk. Daarnaast helpt De Hoop ouders en partners van verslaafden.

Sommige onderdelen van onze hulp worden vergoed door de zorgverzekeraars, maar daarnaast geven we hulp die niet vergoed wordt. Denk aan pastorale gesprekken en aan de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Na hun behandeling is het belangrijk dat de cliënten weer aan de slag kunnen; werkervaring helpt daarbij. Dit soort dingen worden helemaal mogelijk gemaakt door giften.

De Hoop helpt ook mensen die alles zijn kwijtgeraakt in het leven en dakloos op straat zwerven. Voor hen zijn er in Dordrecht en in Vlissingen inloophuizen. Daar krijgen zij een lunch, een luisterend oor voor hun verhaal en zo nodig hulp bij het contact opnemen met instanties.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over De Hoop op www.dehoop.org en www.vriendenvandehoop.nl. En heel hartelijk dank voor uw steun!