• 1e collecte voor ZOA
  • 2e collecte voor kerkenwerk

Een ramp overkomt je. Net als een conflict. Je kunt er niets aan doen en toch word je erdoor getroffen. Angst en verdriet overheersen. Onderdak, eten en drinken vormen elke dag een zorg. Wanneer wordt alles weer zoals het ooit was? ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen zij door langdurige betrokkenheid van noodhulp tot wederopbouw, ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.

ZOA richt zich na de noodhulpfase op herstel van de samenleving. In de wederopbouw werken zij samen met de lokale bevolking, gericht op blijvend en duurzaam resultaat. Zo dragen zij bij aan tekenen van hoop in een gebroken wereld. Door de corona crisis ging de landelijke collecte dit jaar niet door, waardoor er minder inkomsten zijn. Meer informatie: www.zoa.nl

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. ZOA

Met hartelijke groet van uw diaconie.