Schuldhulpmaatje is ontstaan in 2010 dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in
Nederland. Zij wilden een gezamenlijk oplossing bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met andere christelijke organisaties voor schuldhulp ontwikkelden zij een
professionele werkformule en trainingen. Op deze manier is de Diaconie op een eigentijdse wijze
actief in de samenleving. Maatjes van SHMW zijn al 7 jaar actief in Westland. Op dit moment zijn er 43 opgeleide maatjes aan het werk en 3 coördinatoren. In 2019 hebben 79 hulpvragers in Westland zich gemeld bij SHMW. Momenteel helpen zij meer dan 100 gezinnen, jongeren of alleenstaanden. Er is ook een speciaal programma voor jongeren: MoneyFit.nl. Deze website maakt jongeren bewust van hun financiële verantwoordelijkheid.
Samen lukt het: samenwerking tussen een maatje en een hulpvrager. Het maatje neemt niet over, hij neemt ook niet de plaats in van een professionele hulpverlener. Hij ondersteunt en leert iemand hoe hij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan nemen.
Iemand kan ook de hulp van een maatje inschakelen nog voordat hij in de schulden raakt. Graag zelfs, want voorkomen is beter dan genezen. Meer informatie op: www.schuldhulpmaatjewestland.nl .
U kunt dit werk steunen door het op te nemen in uw gebed en/of een bijdrage over te maken op
rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Schuldhulpmaatje Westland. Met vriendelijke groet van uw diaconie.