Deze collecte is bedoeld om het werk voor ouderen in onze gemeente in stand te kunnen houden. Het betreft onder andere de contactmiddagen voor ouderen in De Brug, De Kiem en Dorpskerk maar ook bijvoorbeeld de kerstvieringen in De Brug en De Kiem.

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Ouderencontact. Tijdens de (digitale) kerkdienst wordt een QR code getoond om met uw smartphone een bijdrage over te maken. Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd tussen diaconie, kerkbeheer en zending: 65-25-10. Deze code en de presentatie over het collectedoel kunt u ook vinden op de website van PG ’s-Gravenzande, link Diaconie. Hier kunt u ook het nieuwe diaconale bericht lezen. Met vriendelijke groet van uw diaconie.