• 1e collecte voor stichting Jarikin
  • 2e collecte voor kerkenwerk

Stichting Jarikin is één van de projecten die financieel worden gesteund door het Streekverband De Tien. De stichting is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs, maar ook voedsel en onderdak. Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen ter wereld. De visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en  zelfwerkzaamheid. Alles gericht op een betere toekomst voor de bevolking van Haïti. U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband De Tien.