Al enige tijd zijn we achter de schermen bezig om de afstort kosten van onze kerkelijke en diaconale collecten terug te brengen. De betrokkenen personen binnen onze gemeente zijn hiervoor bij elkaar geweest en we starten vanaf oktober a.s. met een nieuwe procedure die kostenbesparend zal zijn.
Het blijft mensenwerk en het kan zijn dat u of jij in de toekomst benaderd wordt om bij toerbeurt hieraan mee te werken. Daarnaast wordt de mogelijkheid om in de toekomst digitaal te gaan collecteren bekeken. Dit gebeurt in andere gemeenten ook al en is zeker succesvol. Naast deze wijzigingen doen wij een oproep aan u allen als gemeentelid om zoveel als mogelijk over te schakelen op collecte bonnen. Deze zijn 2-wekelijks te koop in De Kiem dan wel in de Dorpskerk. Deze collectebonnen zijn daarnaast ook nog eens als gift fiscaal aftrekbaar.
Namens het College van Kerkrentmeesters