Het Coronavirus is het gespreksonderwerp van de dag. Dagelijks komen er nog steeds nieuwe uitbraken, ook in Nederland. In dit bericht willen wij graag met jullie delen hoe wij hier vanuit De Nieuwe Rank mee omgaan. We moeten ons niet door angst laten leiden, maar vertrouwen op God die hierin zal voorzien. Laten we het vooral ook meenemen in ons gebed en bidden dat genezing en herstel mag komen.

Uiteraard staat het ons niet in de weg om ook vanuit ons eigen gezonde verstand bepaalde zaken zorgvuldig en bewust aan te pakken. Zo hebben afgelopen zondag ad-hoc wat maatregelen getroffen, die we de komende tijd nog even aanhouden. Hieronder even een paar vragen met antwoorden op basis van het advies van RIVM en PKN.

Kunnen we nog gewoon een dienst houden?
Ja, wij handelen in lijn met de voorschriften en informatie van het RIVM en de GGD en volgen hun advies. Iedereen kan in principe gewoon naar de dienst komen. Als je in Nederland verkouden bent of luchtwegklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat het gewoon griep is of een ander verkoudheidsvirus.

Wat te doen als er een risico bestaat?
Mocht je koorts hebben in combinatie met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen twee weken in een land/regio geweest met wijde verspreiding van het coronavirus dan adviseren wij sterk om even tijdelijk thuis te blijven. Ditzelfde geldt ook als er de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Uiteraard zorgen we voor de thuisblijvers dat de livestream beschikbaar is. Wil je meekijken? Stuur dan een email naar livestream@denieuwerank.nl, dan wordt je toegangslink gegeven.

Wat doen we bij DNR om verspreiding te voorkomen?
Naast de adviezen van het RIVM hanteren we tijdelijk zelf ook een aantal preventieve maatregelen:

  • Door de mensen van Welkom & Nazorg worden tijdelijk geen handen gegeven en omhelzingen gedaan. We snappen dat dit even anders is dan gewend, maar dit is een van vormen waarop het virus makkelijk overdraagbaar is.
  • Het eerstkomende avondmaal is pas 10 april, dus daar maken we ons nu geen zorgen over. We hopen en bidden dat het dan weer over is. Zo niet, dan worden passen maatregelen genomen.
  • De collectezak gaat nog wel door de rijen. Vanuit het RIVM is aangegeven dat dit geen risico vormt, omdat het virus niet verspreid via voorwerpen.
  • Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne, zoals hierboven aangeduid, volstaat als de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus. Mocht dat wel het geval zijn dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg.

Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, dan gaan we graag met jullie persoonlijk het gesprek aan.

Namens het Kernteam, Berrie de Mik