Thema: Het hart van opvoeden: Het beste voor je kind, maar wat is dan het beste?
Wanneer je een druif (wijnstok) koopt, en je afvraagt: Hoe komt een druif het best tot zijn recht, hoe draagt hij het meest vrucht? zijn de volgende vier vragen bepalend voor het tot zijn recht komen:
– Wat wil ik met de druif,
– Welke groeiomstandigheid geeft de meeste vrucht,
– Welke bouwstoffen heeft ie nodig,
– Wie is verantwoordelijk voor het groei en snoei proces.
Ons thema kan je hiermee vergelijken. Vanuit het perspectief van het kind is de vraag: “Wat is het beste voor het kind, Wat heeft het kind nodig om steeds meer zichtbaar te worden zoals God hem of haar heeft bedoeld.” In deze avond gaat het over opvoedvisie, opvoedhouding, opvoed-handelen en opvoedverantwoordelijkheid. We gaan ook op deze avond met elkaar in gesprek, om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen
Cursusavond woensdag 29 januari gebouw De Brug ’s-Gravenzande
Om 19:30 staan koffie en thee klaar; om 19:45 starten we.

Kosten: een vrijwillige bijdrage
Contact: voor vragen kun je contact met ons opnemen via cursus@denieuwerank.nl