Woensdag 6 november mogen we een speciale dag hebben om stil te
staan bij Danken voor gewas en arbeid. We leren het onze kinderen: Wat
zeg je dan? Dank u wel….
Danken is dat nog wel van deze tijd? Mensen gaan de straat op om te
demonstreren, je voelt je eenzaam, er is pijn, verdriet en zo veel tranen…
Danken…hoe dan?
We gaan samen kijken naar Hosea 11, waar God zich in Zijn hart laat
kijken.
Daar ontdek je een bemoediging en kan je zeggen: Dank U Heer!
Welkom op woensdag 6 november om 19.30 in de Kiem