Zondag 2 augustus, spreker Jan Baan, zangleiding Mirjam Leerdam

Kijken achter de schermen!
Angst voor klimaatverandering, voor een financieel systeem dat dreigt te ontsporen, voor een virus, voor mogelijke economische depressie,
wereldwijde ‘noodwetten.’ Nee, er zijn weinig zaken die ons vrolijk maken als we naar het journaal kijken. Maar is er misschien meer dan wat we met fysieke zintuigen kunnen waarnemen? In hoeverre moeten we de informatie die ons voorgehouden wordt als betrouwbaar aanvaarden? En in hoeverre staan we aan de vooravond van gebeurtenissen die in het laatste bijbelboek worden beschreven?

De knecht van Elisa deed bijzondere ontdekkingen toen God zijn ogen opende. In de bijbel komen we bij herhaling ínkijkjes tegen, die ons iets laten zien van een andere realiteit. Gods realiteit. In deze overdenking gaan we o.a. nadenken over wat er zou kunnen spelen achter de schermen. De vragen op de outline bieden ruimte voor verdere overdenking en gesprek.