Dit voorjaar zullen er weer enkele diakenen aftreden om van een welverdiende rustperiode te gaan genieten. We gaan dus op zoek naar gemeenteleden die de leeggekomen plekken willen opvullen. Als diaconie hebben we oog voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de kerk heeft zich tot taak gesteld om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving en staat daarmee ook middenin de samenleving. De diaconie van de PG ’s-Gravenzande is een gezamenlijk en overkoepelend orgaan van alle wijkgemeenten. We werken als groep diakenen met elkaar samen om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Het is echt een functie voor de doeners in de gemeente! Vergaderen doen we gemiddeld maar 4 keer per jaar, we zijn vooral bezig met acties op velerlei gebied en daarmee ook met het diaconaal bewust maken van de gemeenteleden. We hebben de taken verdeeld in 6 taakgroepen, nl.:
– Giftenadviescommissie (kiezen van collectedoelen, opstellen jaarlijks collecterooster)
– Beheer pachtgronden (onderhoud en beheer van renteopbrengsten)
– Diaconaal werk*: ouderendiaconaat/jeugddiaconaat/diaconale ondersteuning
– Coördinatie erediensten (o.a. het verzorgen van het avondmaal)
– PR (nieuwsberichten voor Samen, nieuwsbrieven, website, beamerpresentaties, diaconaal maandbericht)
– Zending
*Een greep uit de activiteiten die deze taakgroep jaarlijks organiseert en/of ondersteunt: ouderenmiddagen, kerstvieringen, kerstattenties, diaconale vakanties, Voedselbank-actie, diaconale jongerenreis en materiële ondersteuning.
Hebt u/jij interesse in het werk van diaken? We vertellen er graag meer over!
Mail naar arjanhan@kabelfoon.nl of bel naar 0174-414274. Op de website van PG ’s-Gravenzande vindt u ook informatie over de diaconie: https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41