Zondag 8 maart, spreker Paulien Vervoorn, zangleider Gerdy van Erven

Hoe houd je vol als je wordt tegengewerkt?
Geloven is niet altijd makkelijk. Dat heb ik ook weer gezien toen ik in december en januari in India was. Hoe houden christenen vol in een land waar verdrukking voortdurend op de loer ligt? Hoe houden ze stand tegen de listen van de duivel? In de preek van 8 maart gaat het over het aantrekken van de geestelijke wapenrusting (Efeze 6). Met de nadruk op het zwaard van de Geest, dat is Gods woord. Zie je zondag!