Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij een religieuze bijeenkomsten. En vanaf 1 juli wordt dit uitgebreid naar 100 mensen. Een aantal kerken in Nederland gaat komende weken weer fysieke kerkdiensten houden. Ze doen dit binnen de gegeven kaders van het RIVM en dus in aangepaste vorm. Het Kernteam van de Nieuwe Rank heeft besloten om de kerkdiensten vooralsnog online te blijven houden.

We nemen daarmee de adviezen van de PKN over en houden vast aan het principe dat we het virus niet verder willen verspreiden. Hoewel de regels omtrent samenkomsten van groepen mensen verder versoepeld zijn, is het lastig om kerkdiensten te organiseren zoals we gewend zijn. Gemeentezang wordt afgeraden omdat dit voor een hoger risico op besmetting zorgt. Daarnaast zijnĀ  bij iedere dienst al een aantal vrijwilligers betrokken, waardoor er nog maar enkele bezoekers zouden kunnen komen.

We begrijpen de behoefte om elkaar te ontmoeten en samen een dienst te beleven. Wij missen het ook. Ook al zijn fysieke diensten in De Kiem nog niet mogelijk, we kunnen wel onze eigen huizen openzetten en met kleine groepjes mensen samen de dienst beleven. Dus nodig je thuiskring, je vrienden en bekenden uit. Deel je geloof en beleef samen de dienst.