Zondag 19 juli, spreker dominee Henk Zeeman, zangleiding Mirjam Leerdam en dienstleiding Rommie van Essen.

Deze zondag maakt De Nieuwe Rank ‘dankbaar’ gebruik van de trieste annulering van de traditionele ‘Braderiedienst’ in ‘s-Gravenzande vanwege de Corona crisis. We blijven loyaal aan het originele braderie-thema en brengen zelf een ‘Regenboog van Genade’ ten aanschouwen.

We vieren een Getuigenisdienst waar 6 gemeenteleden vertellen waarom zij op dinsdag 14 juli een geloofstap hebben gezet en kozen om hun geloofsbelijdenis te bevestigen met de Dienst van de Onderdompeling. Via filmpjes mogen we met ze terugkijken naar dit moment! Zien we boven deze belijdenisdoop ook de veelkleurige Regenboog schitteren?

Henk Zeeman neemt ons mee door de tekst Romeinen 6:8-14.