Voorganger dominee Henk Zeeman, zangleider Arjen Molenaar, dienstleider Ellen Prins.

Ook De Nieuwe Rank sluit zondag het ‘Kerkjaar 2019’ af. Op 1 december begint namelijk de Adventstijd. Een nieuw Begin begint dan dus Opnieuw! Dus is het nu de goede tijd om de focus te plaatsen op de ‘gave van geloof,’ nota bene de zevende vrucht in de rij van 9 vruchten zoals Galaten 5 vers 22-23 het aangeeft. En wat een schat aan geestelijke inzicht kunnen we hieruit halen? Henk Zeeman gaat verder om deze vruchten in verband met elkaar te brengen en uit te leggen.
U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst mee te maken, waarin we ook afscheid nemen van allen ‘die ons zijn voorgegaan’ in 2019. We gedenken de tweeling Fijs en Meef – Pietertje Esther Haaring, zoontje en dochtertje van Mark en Michelle Haaring en broertje en zusje van Fie. Er zal gelegenheid zijn om een lichtje aan te steken voor de mensen met wie we verbonden zijn en van wie we afscheid hebben moeten nemen. Een bijzonder moment om de overledenen dankbaar te gedenken.