Zondag 17 november, spreker Henk Zeeman, dienstleiding Ilse Lamers, zangleiding Rianne de Zeeuw.

‘Smaakt en ziet, dat de Here goed is!’
Nee, dit is géén tekst die we maar verzonnen hebben voor het Avondmaal dat we 17 november vieren in De Nieuwe Rank! Het is precies de letterlijke vertaling van Psalm 34 vers 9.
Voor ons ligt hier letterlijk een mooie Boodschap opgeschreven. Niet alleen het proeven maar ook het ‘zien’ is noodzakelijk, willen we begrijpen hoe de Here goed is voor ons. Zondag krijgen we zo ook gelegenheid om de zesde vrucht van de Geest: ‘Goedheid’ te beschouwen! Henk Zeeman legt vooral de focus op Romeinen 8 vers 28.
U bent zondag van harte welkom om persoonlijk een voorproef van Gods liefde te nemen.