Zondag 14 juni, spreker Eric Moor, zangleiding Rianne de Zeeuw.

Als Jezus in Bethanië is, gebeurt er iets: een vrouw genaamd Maria toont haar eerbied en liefde voor de Zoon van God op een ongewone manier. De omstanders spreken er schande van. De zalfolie die zij over Hem uitgiet is een vermogen waard. Hoe kan ze dat nu verkwisten, terwijl ze met het geld zulke goede dingen had kunnen doen!
Maar dan prijst Jezus haar gedrag juist. Zijn boodschap is: ‘jullie beredeneren wat goed gedrag voor God is, maar Maria handelt uit geloof in Mij.’  Wil je met die geestelijke passie voor Jezus leven zoals Maria? Ze zullen je overdreven of dwaas vinden als je je kostbaarheden als een liefdesoffer over Jezus uitgiet. Jezus noemt dit echter ‘het nieuwe normaal’ voor elke gelovige. Ik wil jullie zondag uitdagen om ‘dwaas’ te worden uit liefde voor Jezus.