Zondag 28 juli, spreker Jaap van Staalduine, zangleiding Rianne de Zeeuw.

Zondag zullen we met elkaar één van de bekendste gelijkenissen met elkaar bekijken, de gelijkenis van het verloren schaap. Wanneer we met de kinderbijbel opgegroeid zijn, zal het plaatje van de liefdevolle herder met het lam op zijn schouders waarschijnlijk in onze gedachten opkomen. De herder is het verdwaalde schaap gaan zoeken en na het gevonden te hebben, viert hij met zijn buren en vrienden een feest. Gelukkig is het helemaal goed gekomen. Voor kinderen een mooie gelijkenis om hen iets over de liefde van de Here God te leren.
Wanneer we in Lukas 15 lezen aan wie de Heer deze gelijkenis vertelt, krijgt deze gelijkenis een andere strekking. De Here Jezus gebruikt de gelijkenis als een waarschuwing voor zijn publiek. Wanneer we deze waarschuwing ontdekken, volgt de vraag wat wij met deze waarschuwing aan moeten.