Zondag 1 november, spreker Dineke van der Meer & diverse getuigenissen, dienstleider Rommie van Essen, zangleider Mirjam Leerdam.

Deel je getuigenis! Dat was de oproep voor de dienst van 1 november. Het is dan altijd spannend wat er binnen gaat komen. Als ik dit schrijf is het nog een verrassing wie er iets gaat delen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het een dienst zal worden ter ere van onze Heer! Er is een prachtig nieuw opwekkingslied dat heet: Kom verras ons! Een paar zinnen uit het lied zijn: ” U ontmoet ons, soms zo ongemerkt. In ons wachten bent U aan het werk En wij durven U te vragen: Heer Openbaar Uzelf steeds meer” We kijken uit naar een dienst vol verrassingen!