Op 2 juni zal het een extra feestelijke dienst worden in de Kiem. Er zijn mensen die voor de hele gemeente willen getuigen dat zij Jezus Christus willen volgen en erkennen als Heer van hun leven.

De onderdompeling laat zien, wat er onzichtbaar al heeft plaats gevonden (Romeinen 6 vers 4 en 5). Het staat symbool voor de dood en opstanding van Jezus Christus waar we door geloof deel aan krijgen. Ons oude leven wordt als het ware met Christus begraven en we mogen met Hem opstaan in een heel nieuw leven.

Wil je ook van deze gelegenheid gebruik maken? Neem dan contact op met:

Henk Zeeman: predikant@denieuwerank.nl of 06 53853510
Dineke van der Meer: gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl of 06 15850406