Zondag 19 juli hebben we een bijzondere dienst met elkaar!

In deze dienst zullen we terugkijken naar de doop door onderdompeling die afgelopen dinsdagavond heeft plaatsgevonden in zee. Wat betreft het weer hebben we warmere dagen gehad, maar wat betreft beleving met elkaar was het meer dan warm! De onderlinge verbondenheid, door onze Heer Jezus, was bijna tastbaar. Het was feest op het strand én in de hemel, omdat 7 mensen met de doop door onderdompeling getuigden, van wat de Heer Jezus in hun leven heeft  gedaan. (Romeinen 6: 3 en 4)

Zondag gaan we ook luisteren naar de  persoonlijke getuigenissen van Agnita Roeling, Arina Lips, Annet de Lijster, Irene Westdijk, Cobie Mostert, Piet van Essen en Henk Zeeman,  waarin één ding duidelijk is: Jezus is Heer van hun leven!