Zondag is het weer DNR Youth zondag! ’s Ochtends om 10:00 uur komen de tieners van Rise & Shine bij elkaar in de Beatrixzaal. Het thema is: Licht is sterker dan de duisternis. Duisternis is aanwezig in het leven maar het licht van God overwint en geeft echt Leven. Jezus is het licht in deze wereld. We bespreken met elkaar hoe we het leven met God kunnen leven. Dit thema staat altijd centraal bij de tienerbijeenkomsten. Steeds weer vanuit een andere invalshoek. Naast een ontspannen gedeelte met leuke, hilarische en gekke activiteiten verdiepen we ons in de bijbel en praten we daar in kleine groepjes over.
’s Avonds is er Live Life en Impact. De oudere tieners zijn om 19:00 uur van harte welkom in de Beatrixzaal. Vanwege de avonddienst gebruiken we dit keer de Beatrixzaal voor beide groepen.
We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten!
Hartelijke groet van de leiding van DNR Youth; Jan, Roland, Annemieke, Lara, Stefan, Jurrian, Maaike, Ellen en Danielle