Persoonlijk verhaal

Vanaf mijn kindertijd heb ik elk jaar het verhaal over het Paasfeest gehoord en gelezen. Ik heb het onze eigen kinderen verteld. Door de jaren heen is mij veel duidelijk geworden over het lijden en sterven van de Here Jezus. Toch was er nog veel voor mij verborgen toen ik mij ging verdiepen in de laatste 18 uur van het leven van Jezus. Zeven keer heeft Hij gebloed; wat was daar de betekenis van? De mensen hebben Jezus niet vermoord, maar Hij heeft zij leven vrijwillig afgelegd. Waarom is het zo essentieel om dat goed te begrijpen? Jezus stierf als het volmaakte Lam maar toen Hij gestorven was en in het dodenrijk afdaalde, ontpopte Hij zich als de Leeuw van Sion….. En zo zijn er nog veel meer belangrijke details te ontdekken, die uiteindelijk geen details blijken te zijn! Doe mee aan Het wonder van het kruis.

Ja, het kost je tijd om de stukjes in het boek te lezen en aan de slag te gaan met de vragen. Er is veel  ondersteunend videomateriaal beschikbaar. Maar als de vraag: “begrijp ik zelf de betekenis van het kruis wel zo goed” je niet los laat, doe dan mee. Een investering voor eeuwig!

Elly