De zendingscollecte is bestemd voor dominee Vogelaar en zijn gezin. Zij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag naar Sulawesi. Dominee Vogelaar wordt diaconaal ondersteund vanuit de PKN ’s-Gravenzande.

Dominee Vogelaar schrijft op zijn blog over de collectes tijdens de kerkdienst:
Tijdens de collecte gaan de ambtsdragers niet alleen met de collectezakken rond, maar staan de gemeenteleden ook op om een bijdrage in het offerblok te deponeren. Tijdens de collecte wordt er een lied gezongen dat te maken heeft met geven, met overgave aan God, met de vreugde om God te dienen, ook met je geld en goed.
Niet altijd, maar met enige regelmaat zegt de gemeente voorafgaand aan de inzameling van de gaven samen een tekst op, bijvoorbeeld:
Psalm 50 vers 23: Wie een dankoffer brengt, erkent wie Ik werkelijk ben; wie niet van mijn wegen wijkt, laat Ik het heil zien dat van God komt.

Meer informatie over Ds. Vogelaar is te vinden op zijn website:
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055

Van harte aanbevolen.