Aanvraag kinderdoop, opdragen en getuigenisdoop

Voor het aanvragen van een kinderdoop of opdragen kunt u zich melden bij de scriba: Arjan Vermeer secretariaat@denieuwerank.nl
Hij zorgt dat het verzoek bij het pastoraat komt.
Het pastoraat gaat op bezoek bij de ouders.
In verband met de huidige maatregelen kiezen we ervoor om ook wat betrokkenheid betreft niet teveel kinderen tegelijk op te dragen maar dit te verspreiden over meerdere diensten.
De eerstvolgende diensten voor  kinderdoop:  nog niet bekend. Neem even contact op met Dineke.
Getuigenisdoop nog geen datum bekend. Heb je interesse? Neem contact op met Dineke van der Meer gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl
We nodigen je dan uit voor een discipelschapstraining om er zo naar toe te leven.