Aanvraag kinderdoop, opdragen en getuigenisdoop

Voor het aanvragen van een kinderdoop of opdragen kunt u zich melden bij de scriba: Arjan Vermeer secretariaat@denieuwerank.nl
Hij zorgt dat het verzoek bij het pastoraat komt.
Het pastoraat gaat op bezoek bij de ouders.
De eerstvolgende diensten voor opdragen: 16 december en 20 december.
Maar ook worden tijdens de livestreamdiensten ook kinderen in andere diensten opgedragen.
De eerstvolgende diensten voor  kinderdoop:  26 juli en 18 oktober.
Getuigenisdoop 6 of 13 september 2020. Heb je interesse? Neem contact op met Dineke van der Meer gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl of ds. Henk Zeeman predikant@denieuwerank.nl
We nodigen je dan uit voor een discipelschapstraining om er zo naar toe te leven.