Aanvraag kinderdoop, opdragen en getuigenisdoop

Voor het aanvragen van een kinderdoop of opdragen kunt u zich melden bij de scriba: Arjan Vermeer secretariaat@denieuwerank.nl
Hij zorgt dat het verzoek bij het pastoraat komt.
Het pastoraat gaat op bezoek bij de ouders.
De eerstvolgende dienst voor opdragen:  22 september en 10 november.
De eerstvolgende diensten voor  kinderdoop: 27 oktober en 15 december.
Getuigenisdoop mei/juni 2020 . Heb je interesse? Neem contact op met Dineke van der Meer gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl of ds. Henk Zeeman predikant@denieuwerank.nl
We nodigen je dan uit voor een discipelschapstraining om er zo naar toe te leven.