Zondag 7 juli, spreker dominee Henk Zeeman, zangleiding Gerdy van Erven

Velen in De Nieuwe Rank getuigen dit seizoen van een groeiende verbinding met de Vader, vooral door beter te begrijpen wat het kruis van Jezus betekent. Nu, na Pinksteren, moeten we ons best doen om nog beter te begrijpen hoe de Heilige Geest werkt. Zo leren we hoe we de Verbondsrelatie met God praktisch meemaken. Henk Zeeman en Dineke van der Meer willen graag op de twee zondagen 7 en 14 juli proberen om het werk van de Heilige Geest zo praktisch als mogelijk uit te leggen. Vooral in onze pastorale zorg hebben we goed kunnen zien hoe de Heilige Geest mensen helpt om door het gereedschap van het Verbond, de vrucht van Gods genade te proeven! Hoe ‘Verbindt’ de Heilige Geest ons met Gods genade? Zondag 7 juli neemt Henk ons mee door Johannes 16 vers 7 – 11 en wijst aan hoe de Heilige Geest ons verbindt met wat Jezus heeft gedaan. Zondag 14 juli neemt Dineke ons verder mee hoe de Heilige Geest dat praktisch doet. Samen krijgen we zo meer inzicht hoe we de verbinding met de Heilige Geest kunnen ervaren.