Laden Evenementen

Vrijdagavond tweewekelijks.

Alle kinderen zijn welkom om met elkaar bijbel te lezen en te leren

19.15 uur tot ongeveer tot 20.15 uur (Vogelkersstraat 15).

Leiding, opgave en info: Elly van der Sar evandersar@hetnet.nl

Geen kosten.