Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Op 10, 24 november en 8 december vanaf 19:30 uur in De Kiem geeft Gerard Lock drie bijbelstudies over Samuel. In maart tijdens één van de eerste diensten zonder bezoekers preekte hij als leidraad over ‘het gebed van Hanna.’ Wanneer we 1 Samuël 1 vers 9-16 vluchtig lezen zouden we zeggen: ‘Hanna bidt voor een kind en God verhoort haar gebed.’

Maar wanneer we het loflied van Hanna lezen in 1 Samuël 2 vers 1-10 lezen we nergens dat zij dankt voor de geboorte van haar zoon Samuël. Wat we wel lezen is dat Hanna God groot maakt en verder in de toekomst kijkt en wat ze dan ziet staat in vers 10b. We lezen daar over de komst van Jezus zelf. En juist dat moet ons tot nadenken stemmen met de vraag; waarvoor en hoe bad Hanna? Met andere woorden, waar was in haar bidden het ‘keerpunt.’

Bij bidden is het niet allereerst de vraag of wij wel verhoord worden, maar of Jezus de plaats in ons leven kan innemen die Hem toekomt.
De overdenking was een inleiding op de drie cursusavonden die gaan over het genoemde Bijbelboek 1 en 2 Samuël.

U kan de bijbelstudie volgen via de livestream. Daar kan u ook de vorige bijbelstudies vinden.

Wil je een inleiding vast lezen? Kijk dan hier:

Ook vind je hier de inleidingen van de vorige avonden terug: