Van harte wil ik de hele gemeenschap rond de Nieuwe Rank feliciteren met het 10 jarig jubileum. Tien jaar geleden leidde ik het gemeente beraad, waar Fer Burger zijn plannen uitlegde. Van te voren had hij met mij zijn visioenen gedeeld. Hij was een echte ziener. Hij signaleerde onvrede bij kerkmensen over het geringe evangelische gehalte van gewone kerkdiensten. Ook zag hij onvrede bij bezoekers van evangelische gemeenten. Telkens kregen ze het abc van het evangelie uitgelegd. Ze wilden prediking, die wat dieper gaat en actueler is, dan de oproep tot bekering. Fer pleitte voor een pilot van 10 bijeenkomsten. Ik zou, samen met collega Stefan Dierx, in een begeleidingsgroep het project helpen opstarten en evalueren. De eerste bijeenkomsten werden in overvolle kiem gehouden. De band moest in de deuropening gaan spelen om twee zalen te kunnen bereiken. Na een tijdelijke verhuizing naar een grote kas vanwege de verbouwing, kon in de huidige setting worden voortgebouwd. Van pilot tot volwassen wijkgemeente. Met veel mogelijkheden en kansen. Na 10 jaar is het mooi om terug te kijken om gemotiveerd vooruit te zien. Vanwaar en waarheen? Het lijkt op een druk gonzende bijenkas, als je op een zondagmorgen binnen loopt. Vele mensen zien een taak en groeien in dienstbaarheid. Ik wens de rank toe dat ze blijft dromen en vooruitkijken, zoals haar eerste ziener dat deed. Helaas hebben we hem moeten begraven. Evenals zijn opvolger Henk Storm. Verdriet over hen heeft de rank gevormd. Moge hun oorspronkelijke gedrevenheid telkens terugkeren, zodat de gemeente levendig en naar buiten gericht blijft. Als onderdeel van Gods grote kerk in ons dorp en in het Westland, Mark Verrips