Op zondagmiddag 15 november hebben we in een gezamenlijke dienst van NoorderBrug en De Nieuwe Rank afscheid genomen van ds. Henk Zeeman. De dienst is nog terug te zien via kerkdienstgemist.nl. Er is door Bart Mulder nog een fotorapportage gemaakt van de gebeurtenissen in en na de dienst. 

We kijken met een goed gevoel terug op de afscheidsdienst en we hebben in de glossy en tijdens de dienst woorden van dank uitgesproken voor het werk dat Henk hier heeft verricht. Een mooie afsluiting van hun periode in Nederland. We hopen dat Henk en Elize in goede gezondheid mogen genieten van al het moois van Gods schepping in Zuid-Afrika.